• Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 08.04.2022

       
           

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 08.04.2022

Szanowni Akcjonariusze spółki pod firmą Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu,

Zarząd spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Poznańskiej 154L, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000884859, NIP 9562355598, REGON 384588435 (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”), które odbędzie się w dniu 08 kwietnia 2022 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Tomasz Cygan, Ewa Mroczek, Magdalena Nowak s.c. Al. Jerozolimskie 133 lok. 43, 02-304 Warszawa. Pełną treść zawiadomienia o NWZ Spółki wraz z porządkiem obrad zgromadzenia znajduje się w załączniku.

Załączniki:

Dark Point Games – zawiadomienie o NWZ Spółki

 

 

Link do poprzedniego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – 8.12.2021

Kontakt