• Spółka

Opis rynku

Polski rynek gier wideo jest jednym z najszybciej rozwijających się na świecie.

W ciągu ostatnich lat trzykrotnie zwiększyło się zatrudnienie w tym sektorze – z 4 tys. do 12 tys. osób. Wg raportów The Game Industry of Poland, spółki gamedevowe nad Wisłą wygenerowały ponad 2 miliardy PLN przychodów w 2019 roku, a w ubiegłym roku ta kwota wzrosła do ponad 4 miliardów PLN (969 mln EUR)!

Pod koniec 2020 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie stała się światowym liderem pod względem liczby notowanych spółek z sektora gamedev. Obecnie notowanych jest już ponad 60 spółek na NewConnect i GPW, a o debiut starają się kolejne zespoły – w tym Dark Point Games.

Zgodnie z raportami PARP wzrost przychodów branży gier w Polsce, w ujęciu rok do roku, od trzech lat utrzymuje się na poziomie ponad 30%. Polskie gry są towarem eksportowym – w ostatnich latach aż 96% przychodów ze sprzedaży gier pochodzi zza granicy, a do najważniejszych rynków zbytu należą USA, Niemcy, Wielka Brytania i Francja.

Kontakt