• Walne zgromadzenie akcjonariuszy

WZA – 08.12.2021

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DARK POINT GAMES S.A. NA DZIEŃ 8 GRUDNIA 2021 R.

Zarząd Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu przekazuje informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dark Point Games S.A., na dzień 8 grudnia 2021 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Tomasz Cygan, Ewa Mroczek, Magdalena Nowak s.c. Al. Jerozolimskie 133 lok. 43, 02-304 Warszawa.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z Regulaminem Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszej informacji.

Kontakt