Kontakt

DANE TELEADRESOWE SPÓŁKI

Dark Point Games S.A.
Poznańska 154, 87-100 Toruń
biuro@darkpointgames.com

KONTAKT DLA MEDIÓW

Anna Budzyńska
a.potentas@strictminds.com
+48 692 370 073

KONTAKT DLA INWESTORÓW

Tomasz Muchalski
gielda@darkpointgames.com
+48 504 212 463

Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000884859, NIP: 9562355598. Kapitał zakładowy – 134 800 ZŁ, w pełni opłacony.

Kontakt