Kontakt

DANE TELEADRESOWE SPÓŁKI

Dark Point Games S.A.
Poznańska 154, 87-100 Toruń
[email protected]

KONTAKT DLA MEDIÓW

Adam Maj
[email protected]
+48 733 905 397

KONTAKT DLA INWESTORÓW

Tomasz Muchalski
[email protected]
+48 504 212 463

Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000884859, NIP: 9562355598. Kapitał zakładowy – 129 500 ZŁ, w pełni opłacony.

Kontakt