• Walne zgromadzenie akcjonariuszy
  • Raporty

Zawiadomienie o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zawiadomienie o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Szanowni Państwo, Zarząd Spółki Dark Point Games SA informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na 8 listopada 2022 r. Powodem odwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest brak dochowania warunków formalnych dotyczących zwoływania walnych zgromadzeń zgodnie z art. 328 (14) Kodeksu Spółek Handlowych. Mając na uwadze ochronę interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy uznać za konieczne i uzasadnione. Zarząd wskazuje, iż niezwłocznie ogłosi ponownie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zachowując ten sam porządek obrad

Kontakt