• Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 08.02.2022

       
           

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 08.02.2022

Dnia 8 lutego 2023 roku, w Kancelarii Notarialnej notariusza Tomasza Cygana mieszczącej się w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 133/43, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dark Point Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000884859.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stawili się akcjonariusze reprezentujący 1.199.901 akcji, co stanowiło 89,61% kapitału zakładowego. Wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki. Tym samym Walne Zgromadzenie było zdolne do podjęcia wiążących uchwał. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostały podjęte uchwały, które były przewidziane w porządku obrad. Zgodnie z jedną z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w skład Rady Nadzorczej Spółki został powołany Pan Zbigniew Pawłucki.

Kontakt